Catálogo
Recursos documentais
Recursos materiais
Entidades
Ficha completa
Ficha didáctica
Centros ensino
Concellos e comarcas

 

Rúa Catasol, 36
15800 Melide
agxpt@agxpt.gal

 

 

APROPIÁNDONOS DO MUNDO CON MÁIS ANOS

 

NOME/TIPO

AS COPROLALIAS
DESCRICIÓN

Simbolizamos con esta cantiguiña as coprolalias, cantiguiñas non exentas de expresións groseiras e de palabras tabú. A literatura popular galega non é allea, como é ben sabido, a este tipo de manifestacións. Recitado:

Ao rinchinchín,
ao rabo de min,
ao máis traseiro
cágolle un peido.

REGRAS  
OBXECTO DO XOGO Memorización.
OBSERVACIÓNS A presente coprolalia pode ser utilizada mesmo como recitado para decidir quen apanda (as sortes).

Volta ao catálogo