Catálogo
Recursos documentais
Recursos materiais
Entidades
Ficha completa
Ficha didáctica
Centros ensino
Concellos e comarcas

 

Rúa Catasol, 36
15800 Melide
agxpt@agxpt.gal

 

 

APRENDENDO A ANDAR

 

NOME/TIPO

O CARRO (O REMOLQUE)
DESCRICIÓN

Tradicionalmente, o enredo simbolizaba en certa medida o carro, elemento omnipresente nas faenas dos labregos/as. Na actualidade, ben podemos falar de “remolque” e mesmo de “coche”. O enredo consiste, simplemente, nunha caixa de madeira (ou incluso doutros materiais máis prontamente perecedoiros) con dúas (ou catro) rodiñas simples, e tirado por un cordel. O xogo consiste, en que o neno/a tira polo carro para facelo rodar, e mesmo carga, transporta e descarga mercadorías a eito.

REGRAS  
OBXECTO DO XOGO “Traballar” co carro.
OBSERVACIÓNS  

Volta ao catálogo