Centros de ensino
Colectivos e asociacións
Conferencias, charlas de divulgación, cursos...
Feiras, festas...
Memoria lugares visitados
Próximas actividades
Tarifas

 

Rúa Catasol, 36
15800 Melide
agxpt@agxpt.gal

 

 

TARIFAS

Sesións de divulgación

   • Festas, feiras...                              450 € por sesión
   • Centros de ensino                          350 € por sesión
   • Colectivos e asociacións                 350 € por sesión           

 

Conferencias, charlas de divulgación…                              

   • 200 € por intervención

 

Cursos  

   • Tarifa negociable segundo a programación e a duración do curso

 

Todos os ingresos económicos da AGXPT son empregados exclusivamente para repoñer e completar a ludoteca da Asociación, para a realización de estudos e proxectos de divulgación do patrimonio lúdico galego e para a satisfacción dos gastos derivados das actividades realizadas. Ningún membro da AGXPT cobra polos seus servizos.